Inne zastosowania

Jedną z ważniejszych zalet kamery termowizyjnej jest możliwość jej wykorzystania w bezdotykowej diagnostyce i pomiaru na odległość.

W fotowoltaice kamery termowizyjna sprawdza się przy kontroli paneli i jakości ogniw słonecznych. Pomaga w wykryciu wad i analizie ich efektywności działania zarówno mikroinstalacji jak i dużych farm słonecznych. Przegrany panel może doprowadzić do jego uszkodzenia.

Wykorzystanie drona w połączeniu z kamerą termowizyjną.
Wszędzie tam gdzie wymagany jest pomiar z dużej wysokości lub jest potrzeba jednoczesnego objęcia badaniem dużego ternu, dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie kamery na dronie. Bezzałogowe statki powietrzne wyposażone w termowizje pomogą przy sprawdzeniu dużych obiektów np.: kominy, maszty, a także podczas patrolowaniu lasu i wykrywania ognisk pożaru, a także ugaszonych pożarów, spalonych budynków.

Lokalizacja zaginionych zwierząt.
Są sytuacje, w których zwierzę na skutek silny stres i strachu np.: wywołanego burzą, hałasem grzmotów, przerażone instynktownie ucieka a następnie będąc zdezorientowane sytuacją nie potrafić wrócić do domu. Inne przyczyna ucieczki zwierzęcia z domu to silnygo popędu czy też łowczy instynkt. Sprawdzenie kamerą na podczerwień zarośli, krzaków oraz wysokich traw, może pomóc w lokalizacji psa, którego temperatura jest znacznie wyższa niż otoczenia. Poszukiwania można przeprowadzić również w nocy.

W medycynie i weterynarii.
Termografia jest przede wszystkim bezbolesnym i bezinwazyjnym badaniem dla pacjenta, które, co ważne dla prowadzących badania może być wielokrotnie powtarzane bez szkody dla jego zdrowia. W jego wyniku otrzymujemy zobrazowany w analizie promieniowania podczerwonego emitowanego przez badany fragment powierzchni ciała pacjenta. Najmniejsze zmiany temperatury mogą być wskazaniem do rozpoznania stanu chorobowego.

W weterynarii szerokie zastosowania przy diagnostyce koni, przede wszystkim związane z ich układem ruchu np. przy wykrywaniu kulawizny, lokalizacji stanów zapalnych i problemów ze ścięgnami i więzadłami. Metoda ta jest wykorzystywana również przy kontroli dopasowania siodeł, badając rozkład temperatury na grzbiecie konia.