Szczelność

Szczelność okien.

Badanie termowizyjne okien i drzwi w mieszkaniu warto przeprowadzić na początku sezonu grzewczego lub w sytuacji gdy mamy wątpliwości co do ich właściwości termicznych. Ciepło może uciekać nie tylko poprzez szybę ale również przez ramy i ościeżnice. Sprawdzeniu podlegają także oględziny zużytego uszczelnienia przylegania okna do ramy. Innym elementem wymagającym sprawdzenia jest osadzenie samego okna w murze Również drzwi mogą być kolejnym miejscem strat ciepła, np. poprzez nieprawidłowe doleganie do ościeżnicy. Powstające na skutek wyżej wymienionych nieprawidłowości miejsca ucieczki ciepła z mieszkania, powodują dyskomfort cieplny oraz przyczyniają się do większych rachunków za ogrzewanie. Jak sprawdzić ich szczelność. Czy wadliwy montaż nie powoduje strat ciepła w mieszkaniu ?  Jak sprawdzić czy w trakcie montażu okna nie zostały popełnione błędy skutkujące utratą ciepła, pojawiającą się wilgocią czy pleśnią ?

Złącze okna z murem złącze ulega rozszczelnieniu przez które dostaję się wilgoć oraz woda z opadów deszczu. Niedokładne wypełnienie przestrzeni pianką poliuretanową, osadzenie i zamocowanie okna w ścianie niesie ryzyko pojawienia się wilgoci, wody oraz zawilgocenia  muru. ·Inną nieprawidłowością jest wadliwe zamontowanie okna względem izolacji termicznej ściany, co powoduje powstanie mostków cieplnych. Jest to element przegrody budowlanej o znacznie wyższym niż sąsiadujące z nim elementy współczynniku przewodzenia ciepła. W tym przypadku może wystąpić niekontrolowana utrata ciepła. Po przekroczeniu punktu rosy następuje skraplanie się pary wodnej, powodując ryzyko zawilgoceni ścian.

Ile kosztuje termowizja okien i drzwi  ?

Wrocław Tel. 504-746-203

http://omegaplus.home.pl/termowizja-wroclaw/