Odbiór mieszkań

Odbiór techniczny budynku, sprawdzenie lokalu.

Badania termowizyjne budynku przed kupnem i odbiorem mieszkania od dewelopera. Sprawdzenie jakości okien oraz drzwi, wyszukanie wad konstrukcyjnych budowlanych mogących powodować straty ciepła oraz pojawienie się wilgoci i grzybu.

Jakie usterki można wykryć podczas badań termowizyjnych w trakcie sprawdzenia lokalu:

  • Wady produkcyjne okien i nieszczelności fabryczne oraz po montażu. Sposób osadzenia okna w ścianie. W konsekwencji może to doprowadzić do powstania  mostków cieplnych. Kolejnym elementem wrażliwym na nieszczelności  to miejsca  deformacji okien oraz nieprawidłowego montażu czy regulacji.
  • Nie prawidłowe działanie wentylacji, odciągów. Brak odciągania zapachów powstających w kuchni podczas gotowania oraz toalecie i łazience. W dłuższym czasie może prowadzić do znacznego zawilgocenia ścian, które będzie siedliskiem rozwoju pleśni i grzybów. Powyższy proces powoduje niszczenie przegród budowlanych.
  • Uszkodzone uszczelki w oknach –   W przypadku gdy są one zużyte, sparciałe lub po prostu mechanicznie uszkodzone, wówczas okno zdecydowanie traci swoje właściwości izolacyjne. Dlatego właśnie uszczelki są elementami, na które trzeba zwrócić uwagę w czasie pomiaru kamerą termowizyjną.
  • Wady powstałe przy montażu okien i drzwi. – Mogą one powstać  w przypadku  nieprawidłowego ich w ościeżnicy i futrynie, a skutkiem może być wciekanie wody do wewnątrz, powstanie  mostka termicznego a w konsekwencji powstanie wilgoci wokół okien.
  • Sprawdzenie ogrzewania podłogowego. Warto sprawdzić nowo założoną podłogówkę czy węże grzejne zostały równo miernie rozłożone, czy efekt grzania jest równomierny na całej powierzchni.
  • Sprawdzenie grzejników.  Czy nie są zapowietrzone. Czy cała powierzchnia równomiernie emituje ciepło do pomieszczenia.

Zamów sprawdzenie mieszkania i odbiór techniczny lokalu.

Cennik Wrocław, Tel. 504-746-203. http://omegaplus.home.pl/odbior-mieszkan-termowizja/