Ubytek wody w instalacji

Ubytek wody w kotłach centralnego ogrzewania może wynikać z różnych przyczyn. Poniżej wymieniam kilka potencjalnych źródeł problemu:

Nieszczelności w obiegu wodnym: Ubytek wody może wynikać z nieszczelności w obiegu wodnym, na przykład w rurach, połączeniach, zaworach czy wymienniku ciepła. Nieszczelności te mogą prowadzić do stopniowej utraty wody.

Awaria zbiornika wyrównawczego: Zbiornik wyrównawczy jest elementem, który kompensuje zmiany objętości wody w układzie. Jego uszkodzenie lub nieszczelność może powodować utratę wody.

Problemy z wymiennikiem ciepła: Jeśli wymiennik ciepła jest uszkodzony lub zużyty, może wystąpić wyciek wody, co prowadzi do ubytku wody w układzie grzewczym.

Wyciek w obwodzie grzewczym: Nieszczelności w instalacji grzewczej, szczególnie w poszczególnych elementach, takich jak grzejniki czy rury, mogą skutkować utratą wody.

Nieszczelności w zaworach: Zawory regulacyjne czy bezpieczeństwa mogą być źródłem wycieków, prowadząc do utraty wody.

Uszkodzenia zbiornika rozprężnego: Zbiornik rozprężny jest odpowiedzialny za wyrównywanie ciśnienia w układzie. Jego uszkodzenie może prowadzić do nieszczelności i utraty wody.

Nieszczelność w instalacji C.O.: Nieszczelności w instalacji centralnego ogrzewania, zarówno w rurach jak i w połączeniach, mogą powodować wycieki wody.

Problemy z automatyką: Usterki w układzie sterowania kotła mogą powodować nadmierne napełnianie lub opróżnianie się układu, co może skutkować ubytkiem wody.

Problemy z zaworami wlotowymi: Zawory wlotowe mogą ulegać uszkodzeniom, co prowadzi do niekontrolowanego spływu wody.

Niewłaściwa eksploatacja: Nieprawidłowa eksploatacja kotła, na przykład nadmierna eksploatacja, może prowadzić do zużycia elementów i utraty wody.

W przypadku stwierdzenia ubytku wody w kotle centralnego ogrzewania, zaleca się skontaktowanie się z doświadczonym hydraulikiem lub serwisantem kotłów, który dokładnie zdiagnozuje problem i przeprowadzi niezbędne naprawy. Ubytek wody może prowadzić do różnych problemów, takich jak spadek wydajności systemu, awarie, czy też utrata efektywności energetycznej.

Wykrywanie nieszczelności w instalacji centralnego ogrzewania. Wskazanie miejsca ubytku wody. tel. 504-746-203,  Wrocław, Oleśnica, Trzebnica, Legnica, Siechnice, Czernica, Bielany Wrocławskie

http://pomiary-termowizja.pl/cennik-kontakt